Användarvillkor

Villkor och bestämmelser för användning av webbplatsen

1. Villkor

Genom att gå in på denna webbplats, som nås från https://www.ikparts.com, godkänner du att du är bunden av dessa användarvillkor för webbplatsen och godkänner att du är ansvarig för att följa alla tillämpliga lokala lagar. Om du inte samtycker till något av dessa villkor är du förbjuden att gå in på denna webbplats. Materialet på denna webbplats är skyddat av upphovsrätt och varumärkeslag.

IKPARTS.COM är avsedd som en informationskälla för dem som är intresserade av IKEA-produkter och är inte ansluten till IKEA på något sätt. Informationen på dessa sidor är en sammanställning av enskilda personers erfarenheter av IKEA-produkter. Författarna är inte professionella och tar inget ansvar för informationens riktighet. IKEA är ett registrerat varumärke som tillhör Inter-IKEA Systems B.V.

Vi säljer inga produkter själva utan är bara ett onlineverktyg för att göra det lättare att beställa reservdelar från IKEA.COM-webbplatsen.

2. Använd licens

Det är tillåtet att tillfälligt ladda ner en kopia av materialet på IKPARTS:s webbplats för personligt, icke-kommersiellt och tillfälligt bruk. Detta är beviljandet av en licens, inte en överföring av äganderätt, och under denna licens får du inte:

  • ändra eller kopiera materialet;
  • använda materialet för något kommersiellt ändamål eller för någon offentlig visning;
  • försök att bakåtkompilera någon programvara som finns på IKPARTS webbplats;
  • ta bort upphovsrätts- eller andra äganderättsnoteringar från materialet, eller
  • överföra materialet till en annan person eller "spegla" materialet på någon annan server.

Detta gör det möjligt för IKPARTS att säga upp avtalet om någon av dessa begränsningar överträds. Vid uppsägning kommer din visningsrätt också att upphöra och du bör förstöra allt nedladdat material i din ägo, oavsett om det är tryckt eller elektroniskt format.

3. Ansvarsfriskrivning

Allt material på IKPARTS:s webbplats tillhandahålls "i befintligt skick". IKPARTS lämnar inga garantier, vare sig uttryckta eller underförstådda, och förnekar därför alla andra garantier. Dessutom gör IKPARTS inga utfästelser om riktigheten eller tillförlitligheten i användningen av materialet på sin webbplats eller på annat sätt relaterat till sådant material eller några webbplatser som är länkade till denna webbplats.

4. Begränsningar

IKPARTS eller dess leverantörer kommer inte att hållas ansvariga för eventuella skador som kommer att uppstå med användning eller oförmåga att använda materialet på IKPARTS webbplats, även om IKPARTS eller en auktoriserad representant för denna webbplats har meddelats, muntligt eller skriftligt, om möjligheten till sådan skada. Vissa jurisdiktioner tillåter inte begränsningar av underförstådda garantier eller begränsningar av ansvar för oförutsedda skador, dessa begränsningar kanske inte gäller för dig.

5. Revideringar och errata

Materialet på IKPARTS:s webbplats kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. IKPARTS lovar inte att något av materialet på denna webbplats är korrekt, fullständigt eller aktuellt. IKPARTS kan ändra materialet på sin webbplats när som helst utan föregående meddelande. IKPARTS gör inga utfästelser om att uppdatera materialet.

6. Länkar

IKPARTS har inte granskat alla webbplatser som är länkade till dess webbplats och ansvarar inte för innehållet på någon sådan länkad webbplats. Förekomsten av en länk innebär inte att IKPARTS stöder webbplatsen. Användningen av en länkad webbplats sker på användarens egen risk.

7. Reservdelar Beställning Servicevillkor

7.a Godkännande av villkor

Genom att använda tjänsten för beställning av reservdelar som tillhandahålls av IKParts ("Tjänsteleverantören") på denna webbplats samtycker du ("Kunden") automatiskt till att vara bunden av dessa användarvillkor ("Villkoren"). Dessa villkor beskriver det avtal som styr tjänsten för beställning av reservdelar från IKEA för din räkning. Om du inte godkänner dessa villkor får du inte använda denna tjänst.

7.b Beskrivning av tjänsten

IKParts tillhandahåller en tjänst för att underlätta beställningen av reservdelar från IKEA. Denna tjänst omfattar kommunikation med IKEA:s kundtjänst och beställning av de nödvändiga delarna för kundens räkning.

7.c Serviceavgift

Kunden kommer att ådra sig en serviceavgift för att använda IKParts:s tjänster, vilket är för hantering och bearbetning av beställningarna med IKEA:s kundtjänst. Denna avgift är en serviceavgift och inkluderar inte kostnaden för reservdelarna, tillämpliga skatter, frakt eller andra avgifter som debiteras av IKEA.

7.d Betalning för utbytesdelar

Kunden är medveten om att separata avgifter för kostnaden för de reservdelar som beställs från IKEA kommer att tillämpas och ingår inte i den serviceavgift som betalas till IKParts. Kunden är ansvarig för alla kostnader som är förknippade med reservdelarna och eventuella ytterligare avgifter som IKEA kan ta ut.

7.e Definition av serviceavgift

Serviceavgiften för att använda IKParts:s beställningstjänst för reservdelar motsvarar det listade priset för varje enskild del på vår webbplats. Denna avgift debiteras av IKParts för tjänsten att hantera kommunikationen och underlätta beställningen med IKEA:s kundtjänst.

7.f Inkludering i serviceavgiften

Den visade serviceavgiften per del inkluderar de kostnader som är förknippade med:

- Den tid och de resurser som IKParts har använt för att hålla kontakt med IKEA.

- Beställningslogistiken sköts av IKParts.

- Administrativa insatser för att hantera orderprocessen.

7.g Undantag från serviceavgiften

Serviceavgiften inkluderar inte:

- Den faktiska kostnaden för delen från IKEA.

- Alla tillämpliga skatter.

- Frakt- och hanteringskostnader från IKEA.

- Alla andra tilläggsavgifter som kan komma att tas ut av IKEA.

7.h Behöriga åtgärder

Genom att använda denna tjänst ger kunden IKParts rätt att agera som ombud för att kommunicera med IKEA:s kundtjänst och beställa reservdelar enligt kundens önskemål.

7.i Begränsning av ansvar

IKParts strävar efter att agera i kundens bästa intresse men kan inte hållas ansvarig för eventuella fel eller problem som uppstår direkt från IKEA, inklusive men inte begränsat till produktkvalitet, leveransförseningar eller lagerbrist.

7.j Ändring av villkor

IKParts förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa villkor utan föregående meddelande. Fortsatt användning av denna tjänst efter sådana ändringar ska utgöra Kundens samtycke till sådana ändringar.

7.k Tillämplig lag

Dessa villkor och all användning av beställningstjänsten för reservdelar som tillhandahålls av IKParts ska regleras av lagarna i den jurisdiktion där tjänsteleverantören är verksam, utan att ge verkan åt dess bestämmelser om lagkonflikter.

Ditt godkännande av dessa villkor bekräftas genom att du använder tjänsten för att beställa reservdelar från IKEA via IKParts:s webbplats.

8. Ändringar av webbplatsens användarvillkor

IKPARTS kan när som helst revidera dessa användarvillkor för sin webbplats utan föregående meddelande. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att vara bunden av den aktuella versionen av dessa användarvillkor.

9. Din integritet

Vänligen läs vår integritetspolicy.

10. Tillämplig lag

Alla anspråk relaterade till IKPARTS webbplats ska regleras av lagarna i Nederländerna utan hänsyn till dess lagkonflikt bestämmelser.