Warunki korzystania z witryny internetowej

1. Określenia

Uzyskując dostęp do tej strony internetowej, dostępnej pod adresem https://www.ikparts.com, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków korzystania ze strony internetowej i zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za porozumienie z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa lokalnego. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie możesz uzyskać dostępu do tej strony. Materiały zawarte w niniejszej Witrynie są chronione prawem autorskim i prawem znaków towarowych.

IKPARTS.COM jest przeznaczony jako źródło informacji dla osób zainteresowanych produktami IKEA i nie jest w żaden sposób powiązany z IKEA. Informacje zawarte na tych stronach są oferowane jako kompilacja doświadczeń poszczególnych osób z produktami IKEA. Autorzy nie są profesjonalistami i nie ponoszą odpowiedzialności za dokładność informacji. IKEA jest zastrzeżonym znakiem towarowym Inter-IKEA Systems B.V.

Nie realizujemy żadnych produktów samodzielnie, a jedynie jesteśmy narzędziem internetowym ułatwiającym zamawianie części zamiennych na stronie IKEA.COM.

2. Wykorzystanie licencji

Zezwala się na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów ze strony internetowej Global W BV wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego, przejściowego przeglądania. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu, i w ramach tej licencji nie wolno:

Pozwoli to Global W BV na wypowiedzenie umowy w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń. Po rozwiązaniu umowy, prawo do przeglądania zostanie również zakończone i powinieneś zniszczyć wszelkie pobrane materiały w swoim posiadaniu, czy to w formie drukowanej czy elektronicznej.

3. Zrzeczenie się odpowiedzialności

Wszystkie materiały na stronie internetowej Global W BV są dostarczane "tak jak jest". Global W BV nie udziela żadnych gwarancji, zarówno wyrażonych jak i domniemanych, tym samym negując wszelkie inne gwarancje. Ponadto Global W BV nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności wykorzystania materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób odnoszących się do takich materiałów lub jakichkolwiek stron, do których prowadzą linki na tej stronie.

4. Ograniczenia

Global W BV lub jego dostawcy nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody, które powstaną w wyniku użycia lub niemożności użycia materiałów na stronie internetowej Global W BV, nawet jeśli Global W BV lub upoważniony przedstawiciel tej strony został powiadomiony, ustnie lub pisemnie, o możliwości wystąpienia takich szkód. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia gwarancji dorozumianych lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania w Twoim przypadku.

5. Korekty i Errata

Materiały znajdujące się na stronie internetowej Global W BV mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Global W BV nie obiecuje, że jakiekolwiek materiały na tej stronie internetowej są dokładne, kompletne lub aktualne. Global W BV może zmieniać materiały zawarte na swojej stronie internetowej w dowolnym momencie bez powiadomienia. Global W BV nie podejmuje żadnych zobowiązań do aktualizacji materiałów.

6. Linki

Global W BV nie przejrzała wszystkich stron, do których prowadzą linki na jej stronie internetowej i nie jest odpowiedzialna za zawartość żadnej z tych stron. Obecność jakiegokolwiek linku nie oznacza zatwierdzenia tej strony przez Global W BV. Korzystanie z jakiejkolwiek strony, do której prowadzą linki, odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

7. Modyfikacje warunków korzystania z witryny

Global W BV może w każdej chwili, bez uprzedniego powiadomienia, zmienić niniejsze Warunki korzystania z witryny internetowej. Korzystając z tej strony internetowej, wyrażasz zgodę na związanie się aktualną wersją niniejszych Warunków użytkowania.

8. Twoja prywatność

Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności.

9. Prawo właściwe

Wszelkie roszczenia związane z witryną internetową Global W BV podlegają prawu nl bez względu na jego przepisy kolizyjne.