Vilkår for bruk

Vilkår og betingelser for bruk av nettstedet

1. Vilkår

Ved å gå inn på dette nettstedet, som er tilgjengelig fra https://www.ikparts.com, samtykker du i å være bundet av disse vilkårene og betingelsene for bruk av nettstedet og godtar at du er ansvarlig for å overholde alle gjeldende lokale lover. Hvis du er uenig i noen av disse vilkårene, forbys du å gå inn på dette nettstedet. Materialet på dette nettstedet er beskyttet av opphavsrett og varemerkelovgivning.

IKPARTS.COM er ment som en informasjonskilde for de som er interessert i IKEA-produkter og er ikke tilknyttet IKEA på noen måte. Informasjonen på disse sidene er en sammenstilling av enkeltpersoners erfaringer med IKEA-produkter. Forfatterne er ikke fagpersoner og påtar seg intet ansvar for at informasjonen er korrekt. IKEA er et registrert varemerke tilhørende Inter-IKEA Systems B.V.

Vi leverer ingen produkter selv, men er kun et nettbasert verktøy som gjør det enklere å bestille reservedeler fra nettstedet IKEA.COM.

2. Bruk lisens

Det gis tillatelse til midlertidig nedlasting av én kopi av materialet på IKPARTSs nettsted for personlig, ikke-kommersiell og midlertidig bruk. Dette er tildeling av en lisens, ikke en overføring av eiendomsrett, og under denne lisensen kan du ikke:

  • endre eller kopiere materialet;
  • bruke materialet til kommersielle formål eller til offentlig visning;
  • forsøke å reversere programvare som finnes på IKPARTSs nettsted;
  • fjerne eventuelle merknader om opphavsrett eller annen eiendomsrett fra materialet; eller
  • overføre materialet til en annen person eller "speile" materialet på en annen server.

Dette gjør det mulig for IKPARTS å avslutte ved brudd på noen av disse begrensningene. Ved oppsigelse vil din visningsrett også bli avsluttet, og du bør ødelegge alt nedlastet materiale i din besittelse, enten det er trykt eller elektronisk format.

3. Ansvarsfraskrivelse

Alt materiale på IKPARTSs nettsted leveres "som det er". IKPARTS gir ingen garantier, verken uttrykte eller underforståtte, og fraskriver seg derfor alle andre garantier. Videre gir IKPARTS ingen garantier med hensyn til nøyaktigheten eller påliteligheten av bruken av materialet på nettstedet eller på annen måte knyttet til slikt materiale eller nettsteder som er lenket til dette nettstedet.

4. Begrensninger

IKPARTS eller dets leverandører vil ikke bli holdt ansvarlig for eventuelle skader som vil oppstå med bruk eller manglende evne til å bruke materialet på IKPARTS nettsted, selv om IKPARTS eller en autorisert representant for dette nettstedet har blitt varslet, muntlig eller skriftlig, om muligheten for slik skade. Noen jurisdiksjoner tillater ikke begrensninger på underforståtte garantier eller ansvarsbegrensninger for tilfeldige skader, disse begrensningene gjelder kanskje ikke for deg.

5. Revisjoner og errata

Materialet på IKPARTSs nettsted kan inneholde tekniske, typografiske eller fotografiske feil. IKPARTS lover ikke at noe av materialet på dette nettstedet er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert. IKPARTS kan når som helst endre materialet på nettstedet uten varsel. IKPARTS forplikter seg ikke til å oppdatere materialet.

6. Lenker

IKPARTS har ikke gjennomgått alle nettstedene som er lenket til nettstedet, og er ikke ansvarlig for innholdet på slike lenkede nettsteder. Tilstedeværelsen av en lenke innebærer ikke at IKPARTS støtter nettstedet. Bruk av lenkede nettsteder skjer på brukerens eget ansvar.

7. Vilkår for bestilling av reservedeler

7.a Aksept av vilkår

Ved å bruke tjenesten for bestilling av reservedeler som leveres av IKParts ("tjenesteleverandøren") på dette nettstedet, godtar du ("kunden") automatisk å være bundet av disse tjenestevilkårene ("vilkårene"). Disse vilkårene beskriver avtalen som regulerer tjenesten for bestilling av reservedeler fra IKEA på dine vegne. Hvis du ikke godtar disse vilkårene, må du ikke bruke denne tjenesten.

7.b Beskrivelse av tjenesten

IKParts tilbyr en tjeneste for å forenkle bestilling av reservedeler fra IKEA. Denne tjenesten omfatter kommunikasjon med IKEAs kundeservice og bestilling av de nødvendige delene på kundens vegne.

7.c Serviceavgift

Kunden må betale et servicegebyr for å benytte seg av IKPartss tjenester, som gjelder håndtering og behandling av bestillinger hos IKEAs kundeservice. Dette gebyret er et servicegebyr og inkluderer ikke kostnaden for reservedeler, gjeldende avgifter, frakt eller andre gebyrer som IKEA krever.

7.d Betaling for reservedeler

Kunden er innforstått med at kostnadene for reservedeler bestilt fra IKEA vil bli belastet separat og ikke er inkludert i serviceavgiften som betales til IKParts. Kunden er ansvarlig for alle kostnader forbundet med reservedeler og eventuelle tilleggsgebyrer som IKEA måtte pålegge.

7.e Definisjon av serviceavgift

Servicegebyret for bruk av IKPartss bestillingstjeneste for reservedeler tilsvarer den oppgitte prisen for hver enkelt del på nettstedet vårt. Dette gebyret belastes av IKParts for håndtering av kommunikasjon og tilrettelegging av bestillingen med IKEAs kundeservice.

7.f Inkludering i serviceavgiften

Den viste serviceavgiften per del inkluderer kostnadene forbundet med:

- Tiden og ressursene som IKParts har brukt på å holde kontakt med IKEA.

- Bestillingslogistikken håndteres av IKParts.

- Administrativt arbeid for å håndtere bestillingsprosessen.

7.g Unntak fra serviceavgiften

Serviceavgiften inkluderer ikke:

- Den faktiske kostnaden for delen fra IKEA.

- Eventuelle skatter og avgifter.

- Frakt- og håndteringskostnader fra IKEA.

- Eventuelle andre tilleggsavgifter som kan pålegges av IKEA.

7.h Autoriserte handlinger

Ved å bruke denne tjenesten gir kunden IKParts fullmakt til å opptre som agent for å kommunisere med IKEAs kundeservice og bestille reservedeler etter kundens ønske.

7.i Ansvarsbegrensning

IKParts vil bestrebe seg på å handle i kundens beste interesse, men kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil eller problemer som oppstår direkte fra IKEA, inkludert, men ikke begrenset til, produktkvalitet, forsinkelse i forsendelsen eller lagermangel.

7.j Endring av vilkår

IKParts forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene når som helst uten forvarsel. Fortsatt bruk av denne tjenesten etter slike endringer skal anses som kundens samtykke til slike endringer.

7.k Gjeldende rett

Disse vilkårene og all bruk av tjenesten for bestilling av reservedeler som leveres av IKParts, skal reguleres av lovene i jurisdiksjonen der tjenesteleverandøren driver sin virksomhet, uten hensyn til lovvalgsregler.

Din aksept av disse vilkårene bekreftes ved at du bruker tjenesten til å bestille reservedeler fra IKEA via IKPartss nettsted.

8. Endringer i bruksvilkårene for nettstedet

IKPARTS kan revidere disse bruksvilkårene for nettstedet når som helst uten forvarsel. Ved å bruke dette nettstedet godtar du å være bundet av den gjeldende versjonen av disse bruksvilkårene.

9. Personvern

Vennligst les vår personvernerklæring.

10. Gjeldende rett

Ethvert krav knyttet til IKPARTSs nettsted skal være underlagt nederlandsk lov uten hensyn til lovvalgsregler.