Gebruiksvoorwaarden van de website

1. Voorwaarden

Door deze website te bezoeken, die toegankelijk is via https://www.ikparts.com, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden voor de website en stemt u ermee in dat u verantwoordelijk bent voor de overeenstemming met alle toepasselijke lokale wetten. Indien u het niet eens bent met één van deze voorwaarden, is het u verboden deze website te bezoeken. Het materiaal op deze website is beschermd door het auteursrecht en het merkenrecht.

IKPARTS.COM is bedoeld als informatiebron voor mensen die geïnteresseerd zijn in IKEA producten en is op geen enkele manier verbonden met IKEA. De informatie op deze pagina's wordt aangeboden als een compilatie van de ervaringen van individuele personen met IKEA producten. De auteurs zijn geen professionals en aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid van de informatie. IKEA is een geregistreerd handelsmerk van Inter-IKEA Systems B.V.

Wij leveren zelf geen producten, maar zijn slechts een online hulpmiddel om het bestellen van onderdelen op de IKEA.COM website te vergemakkelijken.

2. Licentie gebruiken

Er wordt toestemming verleend om tijdelijk één kopie van de materialen op de Website van Global W BV te downloaden, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel en tijdelijk gebruik. Dit is de verlening van een licentie, geen overdracht van eigendom, en onder deze licentie mag u niet:

Dit laat Global W BV toe om te beëindigen bij overtreding van een van deze beperkingen. Bij beëindiging zal uw kijkrecht ook worden beëindigd en dient u al het gedownloade materiaal in uw bezit te vernietigen, ongeacht of dit in gedrukt of elektronisch formaat is.

3. Disclaimer

Alle materialen op de Website van Global W BV worden aangeboden "zoals ze zijn". Global W BV geeft geen garanties, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, en sluit derhalve alle andere garanties uit. Bovendien doet Global W BV geen uitspraken over de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar Website of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of sites die zijn gekoppeld aan deze Website.

4. Beperkingen

Global W BV of haar leveranciers zijn niet aansprakelijk voor enige schade die zal ontstaan door het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de materialen op de Website van Global W BV, zelfs als Global W BV of een geautoriseerde vertegenwoordiger van deze Website mondeling of schriftelijk op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Sommige jurisdicties staan geen beperkingen toe op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor incidentele schade, deze beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

5. Herzieningen en Errata

De materialen die op de website van Global W BV staan, kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Global W BV belooft niet dat de materialen op deze Website nauwkeurig, volledig of actueel zijn. Global W BV kan de materialen op haar Website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Global W BV doet geen toezegging om de materialen bij te werken.

6. Links

Global W BV heeft niet alle aan haar Website gekoppelde sites gecontroleerd en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. De aanwezigheid van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Global W BV van de site. Het gebruik van een gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden van de site

Global W BV kan deze Gebruiksvoorwaarden voor haar Website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze Website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de huidige versie van deze Gebruiksvoorwaarden.

8. Uw privacy

Gelieve ons Privacybeleid te lezen.

9. Toepasselijk recht

Elke vordering met betrekking tot de Website van Global W BV wordt beheerst door de wetten van Nederland, zonder rekening te houden met de bepalingen van conflictenrecht.