Αριθμός επίπλων:

200.114.08

Ikea LACK (55×55) Original Parts

Γνήσια εξαρτήματα IKEA

All parts that belong to Ikea LACK (55×55)