Αριθμός επίπλων:

603.122.49

Ikea KNODD Original Parts

Γνήσια εξαρτήματα IKEA

All parts that belong to Ikea KNODD