Όροι χρήσης

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου

1. Όροι

Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, προσβάσιμο από τη διεύθυνση https://www.ikparts.com, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης του ιστότοπου και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμφωνία με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους. Εάν διαφωνείτε με οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους, απαγορεύεται η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο. Το υλικό που περιέχεται στον παρόντα δικτυακό τόπο προστατεύεται από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων.

Το IKPARTS.COM προορίζεται ως πηγή πληροφοριών για όσους ενδιαφέρονται για τα προϊόντα ΙΚΕΑ και δεν συνδέεται με την ΙΚΕΑ με κανέναν τρόπο. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές τις σελίδες προσφέρονται ως συλλογή εμπειριών ατόμων με προϊόντα ΙΚΕΑ. Οι συγγραφείς δεν είναι επαγγελματίες και δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών. Η ΙΚΕΑ είναι σήμα κατατεθέν της Inter-IKEA Systems B.V.

Εμείς οι ίδιοι δεν εκτελούμε κανένα προϊόν, αλλά είμαστε απλώς ένα διαδικτυακό εργαλείο που διευκολύνει την παραγγελία ανταλλακτικών από την ιστοσελίδα IKEA.COM.

2. Άδεια χρήσης

Επιτρέπεται η προσωρινή λήψη ενός αντιγράφου του υλικού του δικτυακού τόπου της Global W BV για προσωπική, μη εμπορική και μόνο προσωρινή προβολή. Πρόκειται για την παραχώρηση άδειας χρήσης και όχι για μεταβίβαση τίτλου, και βάσει αυτής της άδειας χρήσης δεν επιτρέπεται:

  • να τροποποιήσετε ή να αντιγράψετε το υλικό,
  • να χρησιμοποιείτε το υλικό για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό ή για οποιαδήποτε δημόσια προβολή,
  • να επιχειρήσετε να αντιστρέψετε οποιοδήποτε λογισμικό που περιέχεται στην Ιστοσελίδα της Global W BV,
  • να αφαιρέσετε οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα ή άλλες σημειώσεις ιδιοκτησίας από το υλικό, ή
  • να μεταφέρετε το υλικό σε άλλο πρόσωπο ή να "καθρεφτίζετε" το υλικό σε οποιονδήποτε άλλο διακομιστή.

Αυτό θα επιτρέψει στην Global W BV να τερματίσει τη σύμβαση σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε από αυτούς τους περιορισμούς. Με τον τερματισμό, το δικαίωμά σας προβολής θα τερματιστεί επίσης και θα πρέπει να καταστρέψετε κάθε υλικό που έχετε κατεβάσει στην κατοχή σας, είτε πρόκειται για έντυπη είτε για ηλεκτρονική μορφή.

3. Αποποίηση ευθύνης

Όλα τα υλικά στον ιστότοπο της Global W BV παρέχονται "ως έχουν". Η Global W BV δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, και επομένως αναιρεί όλες τις άλλες εγγυήσεις. Επιπλέον, η Global W BV δεν προβαίνει σε καμία δήλωση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία της χρήσης των υλικών της Ιστοσελίδας της ή άλλως σχετικά με τα υλικά αυτά ή οποιεσδήποτε τοποθεσίες που συνδέονται με αυτή την Ιστοσελίδα.

4. Περιορισμοί

Η Global W BV ή οι προμηθευτές της δεν θα θεωρηθούν υπεύθυνοι για τυχόν ζημίες που θα προκύψουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του υλικού στην Ιστοσελίδα της Global W BV, ακόμη και αν η Global W BV ή ένας εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτής της Ιστοσελίδας έχει ενημερωθεί, προφορικά ή γραπτά, για την πιθανότητα τέτοιας ζημίας. Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς στις σιωπηρές εγγυήσεις ή περιορισμούς της ευθύνης για τυχαίες ζημίες, οι περιορισμοί αυτοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

5. Αναθεωρήσεις και σφάλματα

Τα υλικά που εμφανίζονται στον ιστότοπο της Global W BV ενδέχεται να περιλαμβάνουν τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά σφάλματα. Η Global W BV δεν υπόσχεται ότι οποιοδήποτε από τα υλικά του παρόντος δικτυακού τόπου είναι ακριβές, πλήρες ή επίκαιρο. Η Global W BV μπορεί να αλλάξει τα υλικά που περιέχονται στην Ιστοσελίδα της ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Η Global W BV δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση για την επικαιροποίηση του υλικού.

6. Σύνδεσμοι

Η Global W BV δεν έχει ελέγξει όλους τους ιστότοπους που συνδέονται με την Ιστοσελίδα της και δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο οποιουδήποτε τέτοιου συνδεδεμένου ιστότοπου. Η παρουσία οποιουδήποτε συνδέσμου δεν σημαίνει ότι η Global W BV εγκρίνει τον ιστότοπο. Η χρήση οποιασδήποτε συνδεδεμένης ιστοσελίδας γίνεται με ευθύνη του χρήστη.

7. Τροποποιήσεις των όρων χρήσης του ιστότοπου

Η Global W BV μπορεί να αναθεωρήσει τους παρόντες Όρους Χρήσης για την Ιστοσελίδα της ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον Ιστότοπο, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την τρέχουσα έκδοση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.

8. Το απόρρητό σας

Παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική απορρήτου μας.

9. Εφαρμοστέο δίκαιο

Οποιαδήποτε αξίωση που σχετίζεται με τον ιστότοπο της Global W BV διέπεται από τους νόμους του nl, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων.