Αριθμός επίπλων:

604.118.57

Ikea SMAKSAK Original Parts

Γνήσια εξαρτήματα IKEA

All parts that belong to Ikea SMAKSAK