Αριθμός επίπλων:

803.551.29

Ikea PAX Original Parts

Γνήσια εξαρτήματα IKEA

All parts that belong to Ikea PAX