Αριθμός επίπλων:

f6474d8bf3c4

Ikea KLEMENS Original Parts

Γνήσια εξαρτήματα IKEA

All parts that belong to Ikea KLEMENS