Αριθμός επίπλων:

659cadf8f35d

Ikea KARSTEN Original Parts

Γνήσια εξαρτήματα IKEA

All parts that belong to Ikea KARSTEN