Vilkår for brug

Vilkår og betingelser for brug af hjemmesiden

1. Betingelser

Ved at gå ind på dette websted, der er tilgængeligt fra https://www.ikparts.com, accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser for brug af webstedet og accepterer, at du er ansvarlig for at overholde alle gældende lokale love. Hvis du er uenig i nogen af disse vilkår, er det forbudt for dig at få adgang til dette websted. Materialerne på denne hjemmeside er beskyttet af ophavsret og varemærkelovgivning.

IKPARTS.COM er tænkt som en informationskilde for dem, der er interesseret i IKEA-produkter og er ikke tilknyttet IKEA på nogen måde. Oplysningerne på disse sider tilbydes som en samling af enkeltpersoners erfaringer med IKEA-produkter. Forfatterne er ikke professionelle og påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden af oplysningerne. IKEA er et registreret varemærke tilhørende Inter-IKEA Systems B.V.

Vi sælger ikke selv nogen produkter, men er blot et onlineværktøj, der gør det lettere at bestille reservedele fra IKEA.COM's hjemmeside.

2. Brug licens

Der gives tilladelse til midlertidigt at downloade en kopi af materialet på IKPARTS's hjemmeside til personlig, ikke-kommerciel og midlertidig brug. Dette er en licens, ikke en overdragelse af ejendomsretten, og under denne licens må du ikke:

  • ændre eller kopiere materialerne;
  • bruge materialerne til noget kommercielt formål eller til nogen offentlig fremvisning;
  • forsøge at reverse engineere nogen software indeholdt på IKPARTS Website;
  • fjerne enhver ophavsret eller anden ejendomsretlig notation fra materialerne; eller
  • overføre materialerne til en anden person eller "spejle" materialerne på en anden server.

Dette vil lade IKPARTS ophøre ved overtrædelse af nogen af disse restriktioner. Ved opsigelse vil din visningsret også blive ophævet, og du bør destruere alt downloadet materiale i din besiddelse, uanset om det er trykt eller elektronisk format.

3. Ansvarsfraskrivelse

Alt materiale på IKPARTS's hjemmeside leveres "som det er". IKPARTS giver ingen garantier, hverken udtrykkelige eller underforståede, og afviser derfor alle andre garantier. Desuden fremsætter IKPARTS ingen erklæringer om nøjagtigheden eller pålideligheden af brugen af materialerne på sin hjemmeside eller på anden måde i forbindelse med sådanne materialer eller nogen sider, der er linket til denne hjemmeside.

4. Begrænsninger

IKPARTS eller dets leverandører vil ikke blive holdt ansvarlige for eventuelle skader, der vil opstå ved brug eller manglende evne til at bruge materialerne på IKPARTS Website, selvom IKPARTS eller en autoriseret repræsentant for dette websted er blevet underrettet, mundtligt eller skriftligt, om muligheden for en sådan skade. Nogle jurisdiktioner tillader ikke begrænsninger af underforståede garantier eller ansvarsbegrænsninger for hændelige skader, og disse begrænsninger gælder muligvis ikke for dig.

5. Revisioner og errata

Materialerne på IKPARTS's hjemmeside kan indeholde tekniske, typografiske eller fotografiske fejl. IKPARTS vil ikke love, at noget af materialet på denne hjemmeside er nøjagtigt, fuldstændigt eller aktuelt. IKPARTS kan til enhver tid ændre materialerne på sin hjemmeside uden varsel. IKPARTS forpligter sig ikke til at opdatere materialerne.

6. Links

IKPARTS har ikke gennemgået alle de websteder, der er linket til dets websted, og er ikke ansvarlig for indholdet på sådanne linkede websteder. Tilstedeværelsen af et link er ikke ensbetydende med, at IKPARTS godkender siden. Brugen af enhver linket hjemmeside er på brugerens egen risiko.

7. Bestilling af reservedele Servicevilkår

7.a Accept af vilkår

Ved at bruge tjenesten til bestilling af reservedele, der leveres af IKParts ("Tjenesteudbyder") på denne hjemmeside, accepterer du ("Kunde") automatisk at være bundet af disse servicevilkår ("Vilkår"). Disse vilkår beskriver den aftale, der regulerer tjenesten for bestilling af reservedele fra IKEA på dine vegne. Hvis du ikke accepterer disse vilkår, må du ikke bruge denne tjeneste.

7.b Beskrivelse af tjenesten

IKParts tilbyder en service, der letter bestillingen af reservedele fra IKEA. Denne service omfatter kommunikation med IKEA's kundeservice og afgivelse af ordrer på de nødvendige dele på kundens vegne.

7.c Servicegebyr

Kunden skal betale et servicegebyr for at bruge IKParts's tjenester, som er til håndtering og behandling af ordrer med IKEA's kundeservice. Dette gebyr er et servicegebyr og omfatter ikke omkostninger til reservedele, gældende skatter, forsendelse eller andre gebyrer, der opkræves af IKEA.

7.d Betaling for udskiftningsdele

Kunden anerkender, at der vil blive opkrævet separate gebyrer for de reservedele, der bestilles hos IKEA, og at disse ikke er inkluderet i det servicegebyr, der betales til IKParts. Kunden er ansvarlig for alle omkostninger i forbindelse med reservedele og eventuelle yderligere gebyrer, som IKEA måtte pålægge.

7.e Definition af servicegebyr

Servicegebyret for brug af IKParts's bestillingsservice for reservedele svarer til den anførte pris for hver enkelt del på vores hjemmeside. Dette gebyr opkræves af IKParts for at håndtere kommunikationen og formidlingen af ordren med IKEA's kundeservice.

7.f Inkludering i servicegebyret

Det viste servicegebyr pr. del inkluderer de omkostninger, der er forbundet med:

- Den tid og de ressourcer, som IKParts har brugt på at holde kontakt med IKEA.

- Bestillingslogistikken varetages af IKParts.

- Administrativ indsats til håndtering af ordreprocessen.

7.g Udelukkelse fra servicegebyret

Servicegebyret inkluderer ikke:

- Den faktiske pris for delen fra IKEA.

- Alle gældende skatter.

- Forsendelses- og håndteringsomkostninger fra IKEA.

- Eventuelle andre ekstra gebyrer, der måtte blive pålagt af IKEA.

7.h Autoriserede handlinger

Ved at bruge denne service bemyndiger kunden IKParts til at fungere som deres agent til at kommunikere med IKEA's kundeservice og afgive ordrer på reservedele i henhold til kundens anmodning.

7.i Begrænsning af ansvar

IKParts vil bestræbe sig på at handle i kundens bedste interesse, men vil ikke blive holdt ansvarlig for fejl eller problemer, der opstår direkte fra IKEA, herunder, men ikke begrænset til, produktkvalitet, forsendelsesforsinkelser eller manglende lagerbeholdning.

7.j Ændring af vilkår

IKParts forbeholder sig ret til at ændre disse vilkår til enhver tid uden forudgående varsel. Fortsat brug af denne tjeneste efter sådanne ændringer udgør Kundens samtykke til sådanne ændringer.

7.k Gældende lov

Disse vilkår og enhver brug af IKParts's bestillingsservice for reservedele er underlagt lovgivningen i den jurisdiktion, hvor tjenesteudbyderen opererer, uden at give virkning til lovkonfliktbestemmelserne.

Din accept af disse vilkår bekræftes ved din brug af tjenesten til at bestille reservedele fra IKEA via IKParts's hjemmeside.

8. Ændringer af vilkår for brug af webstedet

IKPARTS kan til enhver tid revidere disse brugsbetingelser for sin hjemmeside uden forudgående varsel. Ved at bruge denne hjemmeside accepterer du at være bundet af den aktuelle version af disse vilkår og betingelser for brug.

9. Dit privatliv

Læs venligst vores privatlivspolitik.

10. Gældende lov

Ethvert krav relateret til IKPARTS's hjemmeside skal være underlagt hollandsk lovgivning uden hensyn til dens lovkonfliktbestemmelser.