Vilkår og betingelser for brug af webstedet

1. Betingelser

Ved at få adgang til dette websted, der er tilgængeligt fra https://www.ikparts.com, accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser for brug af webstedet og accepterer, at du er ansvarlig for, at du overholder gældende lokal lovgivning. Hvis du er uenig i nogen af disse vilkår, er det forbudt at få adgang til dette websted. Materialerne på dette websted er beskyttet af ophavsret og varemærkeret.

IKPARTS.COM er beregnet som en informationskilde for dem, der er interesseret i IKEA-produkter, og er på ingen måde tilknyttet IKEA. Oplysningerne på disse sider er en samling af enkeltpersoners erfaringer med IKEA produkter. Forfatterne er ikke professionelle og påtager sig intet ansvar for oplysningernes nøjagtighed. IKEA er et registreret varemærke tilhørende Inter-IKEA Systems B.V.

Vi leverer ikke selv nogen produkter, men er blot et onlineværktøj, der gør det nemmere at bestille reservedele fra IKEA.COM-webstedet.

2. Brug af licens

Der gives tilladelse til midlertidigt at downloade en kopi af materialerne på Global W BV's websted til personlig, ikke-kommerciel gennemgående visning. Dette er en licens og ikke en overdragelse af ejendomsretten, og under denne licens må du ikke:

Dette giver Global W BV mulighed for at opsige aftalen ved overtrædelse af disse begrænsninger. Ved opsigelse vil din ret til visning også blive opsagt, og du bør destruere alle downloadede materialer i din besiddelse, uanset om de er i trykt eller elektronisk format.

3. Ansvarsfraskrivelse

Alle materialer på Global W BV's websted leveres "som de er". Global W BV giver ingen garantier, hverken udtrykkeligt eller stiltiende, og afviser derfor alle andre garantier. Endvidere giver Global W BV ingen erklæringer om nøjagtigheden eller pålideligheden af brugen af materialerne på sit websted eller på anden måde vedrørende sådanne materialer eller websteder, der er knyttet til dette websted.

4. Begrænsninger

Global W BV eller dets leverandører vil ikke blive holdt ansvarlige for eventuelle skader, der opstår i forbindelse med brugen eller manglende evne til at bruge materialerne på Global W BV's hjemmeside, selv om Global W BV eller en autoriseret repræsentant for denne hjemmeside er blevet underrettet, mundtligt eller skriftligt, om muligheden for en sådan skade. Nogle jurisdiktioner tillader ikke begrænsninger på implicitte garantier eller begrænsninger af ansvar for tilfældige skader, disse begrænsninger gælder muligvis ikke for dig.

5. Revisioner og fejl og mangler

Materialerne på Global W BV's websted kan indeholde tekniske, typografiske eller fotografiske fejl. Global W BV lover ikke, at nogen af materialerne på dette websted er nøjagtige, fuldstændige eller aktuelle. Global W BV kan ændre materialerne på sit websted til enhver tid uden varsel. Global W BV forpligter sig ikke til at opdatere materialerne.

6. Links

Global W BV har ikke gennemgået alle de websteder, der er linket til dets websted, og er ikke ansvarlig for indholdet af sådanne linkede websteder. Tilstedeværelsen af et link betyder ikke, at Global W BV støtter webstedet. Brugen af ethvert linket websted sker på brugerens egen risiko.

7. Ændringer af vilkårene for brug af webstedet

Global W BV kan til enhver tid og uden forudgående varsel revidere disse brugsbetingelser for sit websted. Ved at bruge dette websted accepterer du at være bundet af den aktuelle version af disse vilkår og betingelser for brug.

8. Dit privatliv

Læs venligst vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

9. Gældende lov

Ethvert krav i forbindelse med Global W BV's websted skal være underlagt lovene i nl uden hensyn til lovvalgsreglerne.