Podmínky služby

Podmínky používání webových stránek

1. Podmínky

Přístupem na tyto webové stránky, které jsou dostupné z adresy https://www.ikparts.com, souhlasíte s těmito podmínkami používání webových stránek a souhlasíte s tím, že jste odpovědní za dodržování všech platných místních zákonů. Pokud s některou z těchto podmínek nesouhlasíte, je vám přístup na tyto stránky zakázán. Materiály obsažené na těchto webových stránkách jsou chráněny autorským právem a právem ochranných známek.

IKPARTS.COM je určen jako zdroj informací pro zájemce o výrobky IKEA a není nijak spojen se společností IKEA. Informace obsažené na těchto stránkách jsou nabízeny jako souhrn zkušeností jednotlivců s výrobky IKEA. Autoři nejsou odborníci a nenesou žádnou odpovědnost za správnost informací. IKEA je registrovaná ochranná známka společnosti Inter-IKEA Systems B.V.

Sami žádné výrobky nedodáváme, ale jsme pouze online nástrojem, který usnadňuje objednávání náhradních dílů z webových stránek IKEA.COM.

2. Použití licence

Je povoleno dočasné stažení jedné kopie materiálů na webových stránkách IKPARTS pouze pro osobní, nekomerční a přechodné prohlížení. Jedná se o udělení licence, nikoli o převod vlastnického práva, a na základě této licence nesmíte:

  • upravovat nebo kopírovat materiály;
  • používat materiály ke komerčním účelům nebo k veřejnému vystavování;
  • pokoušet se o zpětnou analýzu jakéhokoli softwaru obsaženého na webových stránkách IKPARTS;
  • odstranit z materiálů jakékoli poznámky o autorských právech nebo jiných vlastnických právech; nebo
  • předávat materiály jiné osobě nebo je "zrcadlit" na jiném serveru.

To umožní, aby IKPARTS ukončil činnost při porušení některého z těchto omezení. Po ukončení bude ukončeno i vaše právo na prohlížení a měli byste zničit všechny stažené materiály, které máte v držení, ať už v tištěné nebo elektronické podobě.

3. Zřeknutí se odpovědnosti

Všechny materiály na webových stránkách IKPARTS jsou poskytovány "tak, jak jsou". Společnost IKPARTS neposkytuje žádné záruky, ať už výslovné nebo předpokládané, a proto popírá všechny ostatní záruky. Kromě toho IKPARTS neposkytuje žádná prohlášení týkající se přesnosti nebo spolehlivosti používání materiálů na svých webových stránkách nebo jinak souvisejících s těmito materiály nebo jakýmikoliv stránkami, na které se na těchto webových stránkách odkazuje.

4. Omezení

Společnost IKPARTS ani její dodavatelé nenesou odpovědnost za žádné škody, které vzniknou v souvislosti s používáním nebo nemožností používat materiály na webových stránkách IKPARTS, a to ani v případě, že společnost IKPARTS nebo autorizovaný zástupce těchto webových stránek byl ústně nebo písemně upozorněn na možnost vzniku takové škody. Některé jurisdikce neumožňují omezení předpokládaných záruk nebo omezení odpovědnosti za náhodné škody, tato omezení se na vás nemusí vztahovat.

5. Revize a chyby

Materiály na webových stránkách IKPARTS mohou obsahovat technické, typografické nebo fotografické chyby. Společnost IKPARTS neslibuje, že jakýkoli materiál na těchto webových stránkách je přesný, úplný nebo aktuální. Společnost IKPARTS může materiály obsažené na svých webových stránkách kdykoli bez předchozího upozornění změnit. Společnost IKPARTS se nezavazuje k aktualizaci materiálů.

6. Odkazy

Společnost IKPARTS nezkontrolovala všechny stránky, na které odkazuje její webová stránka, a neodpovídá za obsah žádné z těchto stránek. Přítomnost jakéhokoli odkazu neznamená, že společnost IKPARTS danou stránku podporuje. Používání jakýchkoli odkazovaných webových stránek je na vlastní riziko uživatele.

7. Podmínky objednání náhradních dílů

7.a Přijetí podmínek

Používáním služby objednávání náhradních dílů poskytované společností IKParts ("poskytovatel služeb") na těchto webových stránkách automaticky souhlasíte s těmito podmínkami poskytování služeb ("podmínky"). Tyto podmínky popisují dohodu, kterou se řídí služba objednávání náhradních dílů od společnosti IKEA vaším jménem. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nesmíte tuto službu používat.

7.b Popis služby

IKParts poskytuje službu, která usnadňuje objednávání náhradních dílů od IKEA. Tato služba zahrnuje komunikaci se zákaznickým servisem IKEA a zadávání objednávek požadovaných dílů jménem zákazníka.

7.c Poplatek za služby

Zákazníkovi bude účtován servisní poplatek za využití služeb společnosti IKParts, který je určen na vyřízení a zpracování objednávek zákaznickým servisem společnosti IKEA. Tento poplatek je servisním poplatkem a nezahrnuje náklady na náhradní díly, příslušné daně, dopravu ani žádné jiné poplatky účtované společností IKEA.

7.d Platba za náhradní díly

Zákazník bere na vědomí, že náklady na náhradní díly objednané u společnosti IKEA budou účtovány zvlášť a nejsou zahrnuty v servisním poplatku zaplaceném společnosti IKParts. Zákazník je odpovědný za veškeré náklady spojené s náhradními díly a za případné další poplatky, které může společnost IKEA uložit.

7.e Definice poplatku za služby

Servisní poplatek za použití služby objednávání náhradních dílů IKParts se rovná ceně uvedené u každého jednotlivého dílu na našich webových stránkách. Tento poplatek je účtován společností IKParts za službu vyřízení komunikace a usnadnění objednávky se zákaznickým servisem společnosti IKEA.

7.f Zahrnutí do poplatku za službu

Zobrazený servisní poplatek za díl zahrnuje náklady spojené s:

- Čas a zdroje, které IKParts využil ke spolupráci s IKEA.

- Logistiku objednávek zajišťuje společnost IKParts.

- Administrativní úsilí při řízení procesu objednávek.

7.g Vyloučení z poplatku za služby

Poplatek za službu nezahrnuje:

- Skutečná cena dílu z IKEA.

- Veškeré příslušné daně.

- Náklady na dopravu a manipulaci od IKEA.

- Jakékoli další dodatečné poplatky, které může společnost IKEA uložit.

7.h Povolené akce

Využitím této služby zákazník zmocňuje společnost IKParts, aby jednala jako jeho zástupce a komunikovala se zákaznickým servisem společnosti IKEA a zadávala objednávky náhradních dílů podle požadavku zákazníka.

7.i Omezení odpovědnosti

Společnost IKParts se bude snažit jednat v nejlepším zájmu zákazníka, ale nebude odpovídat za žádné chyby nebo problémy, které vzniknou přímo u společnosti IKEA, mimo jiné včetně kvality výrobků, zpoždění při přepravě nebo nedostatku zásob.

7.j Změna podmínek

IKParts si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli změnit bez předchozího upozornění. Pokračování v používání této služby po takových změnách znamená souhlas zákazníka s těmito změnami.

7.k Rozhodné právo

Tyto podmínky a jakékoli používání služby objednávání náhradních dílů poskytované společností IKParts se řídí zákony jurisdikce, v níž poskytovatel služby působí, bez ohledu na kolizní ustanovení.

Váš souhlas s těmito podmínkami je potvrzen tím, že používáte službu objednávání náhradních dílů od společnosti IKEA prostřednictvím webových stránek společnosti IKParts.

8. Změny podmínek používání stránek

Společnost IKPARTS může tyto podmínky používání svých webových stránek kdykoli změnit bez předchozího upozornění. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s tím, že se budete řídit aktuální verzí těchto podmínek používání.

9. Vaše soukromí

Přečtěte si prosím naše zásady ochrany osobních údajů.

10. Rozhodné právo

Jakékoli nároky související s webovými stránkami IKPARTS se řídí nizozemskými zákony bez ohledu na jejich kolizní ustanovení.