Podmínky používání webových stránek

1. Podmínky

Přístupem na tyto webové stránky, které jsou přístupné z adresy https://www.ikparts.com, souhlasíte s těmito podmínkami používání webových stránek a souhlasíte s tím, že jste odpovědní za dodržování všech platných místních zákonů. Pokud s některou z těchto podmínek nesouhlasíte, je vám přístup na tyto stránky zakázán. Materiály obsažené na těchto webových stránkách jsou chráněny autorským právem a právem ochranných známek.

IKPARTS.COM je určen jako zdroj informací pro zájemce o výrobky IKEA a není nijak spojen se společností IKEA. Informace obsažené na těchto stránkách jsou nabízeny jako souhrn zkušeností jednotlivců s výrobky IKEA. Autoři nejsou odborníci a nenesou žádnou odpovědnost za správnost informací. IKEA je registrovaná ochranná známka společnosti Inter-IKEA Systems B.V.

Sami žádné výrobky nedodáváme, ale jsme pouze online nástrojem, který usnadňuje objednávání náhradních dílů z webových stránek IKEA.COM.

2. Použití licence

Je povoleno dočasné stažení jedné kopie materiálů na webových stránkách společnosti Global W BV pouze pro osobní, nekomerční a přechodné prohlížení. Jedná se o udělení licence, nikoli o převod vlastnického práva, a na základě této licence nesmíte:

To umožní společnosti Global W BV ukončit smlouvu v případě porušení některého z těchto omezení. Po ukončení bude ukončeno i vaše právo na prohlížení a měli byste zničit všechny stažené materiály, které máte v držení, ať už v tištěné nebo elektronické podobě.

3. Zřeknutí se odpovědnosti

Veškeré materiály na webových stránkách společnosti Global W BV jsou poskytovány "tak, jak jsou". Společnost Global W BV neposkytuje žádné záruky, ať už výslovné nebo předpokládané, a proto popírá všechny ostatní záruky. Kromě toho společnost Global W BV neposkytuje žádná prohlášení týkající se přesnosti nebo spolehlivosti používání materiálů na jejích webových stránkách nebo jinak souvisejících s těmito materiály nebo jakýmikoliv stránkami, na které se na těchto webových stránkách odkazuje.

4. Omezení

Společnost Global W BV ani její dodavatelé nenesou odpovědnost za žádné škody, které vzniknou v souvislosti s používáním nebo nemožností používat materiály na webových stránkách společnosti Global W BV, a to ani v případě, že společnost Global W BV nebo autorizovaný zástupce těchto webových stránek byl na možnost vzniku takové škody ústně nebo písemně upozorněn. Některé jurisdikce nepovolují omezení předpokládaných záruk nebo omezení odpovědnosti za náhodné škody, tato omezení se na vás nemusí vztahovat.

5. Revize a chyby

Materiály na webových stránkách společnosti Global W BV mohou obsahovat technické, typografické nebo fotografické chyby. Společnost Global W BV neslibuje, že materiály na těchto webových stránkách jsou přesné, úplné nebo aktuální. Společnost Global W BV může materiály obsažené na svých webových stránkách kdykoli bez předchozího upozornění změnit. Společnost Global W BV se nezavazuje k aktualizaci materiálů.

6. Odkazy

Společnost Global W BV nezkontrolovala všechny stránky, na které odkazuje její webová stránka, a neodpovídá za obsah žádné z těchto stránek. Přítomnost jakéhokoli odkazu neznamená, že společnost Global W BV danou stránku podporuje. Použití jakékoli odkazované webové stránky je na vlastní riziko uživatele.

7. Změny podmínek používání stránek

Společnost Global W BV může tyto podmínky používání svých webových stránek kdykoli změnit bez předchozího upozornění. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s tím, že se budete řídit aktuální verzí těchto podmínek používání.

8. Vaše soukromí

Přečtěte si prosím naše zásady ochrany osobních údajů.

9. Rozhodné právo

Veškeré nároky související s webovými stránkami společnosti Global W BV se řídí zákony státu nl bez ohledu na kolizní ustanovení.