Условия за ползване

Условия за ползване на уебсайта

1. Условия

С достъпа си до този Уебсайт, достъпен от https://www.ikparts.com, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези Условия за ползване на Уебсайта и се съгласявате, че носите отговорност за спазването на всички приложими местни закони. Ако не сте съгласни с някое от тези условия, ви се забранява достъпът до този сайт. Материалите, съдържащи се в този Уебсайт, са защитени от закона за авторското право и търговските марки.

IKPARTS.COM е предназначен като източник на информация за тези, които се интересуват от продуктите на IKEA, и не е свързан с IKEA по никакъв начин. Информацията, съдържаща се на тези страници, се предлага като компилация от опита на отделни лица с продуктите на IKEA. Авторите не са професионалисти и не поемат отговорност за точността на информацията. IKEA е регистрирана търговска марка на Inter-IKEA Systems B.V.

Ние сами не изпълняваме никакви продукти, а сме само онлайн инструмент, който улеснява поръчката на резервни части от уебсайта IKEA.COM.

2. Използване на лиценз

Предоставя се разрешение за временно изтегляне на едно копие от материалите на уебсайта IKPARTS само за лично, нетърговско и преходно разглеждане. Това е предоставяне на лиценз, а не прехвърляне на правото на собственост, и по силата на този лиценз не можете да:

  • да променяте или копирате материалите;
  • да използвате материалите за търговски цели или за публично показване;
  • да се опитвате да променяте софтуера, съдържащ се в Уебсайта IKPARTS;
  • да премахвате всякакви обозначения за авторски права или други права на собственост от материалите; или
  • да прехвърляте материалите на друго лице или да ги "отразявате" на друг сървър.

Това ще позволи на IKPARTS да се прекрати при нарушаване на някое от тези ограничения. При прекратяването правото ви на гледане също ще бъде прекратено и трябва да унищожите всички изтеглени материали, които притежавате, независимо дали са в печатен или електронен формат.

3. Отказ от отговорност

Всички материали на Уебсайта IKPARTS се предоставят във вида, в който са. IKPARTS не дава никакви гаранции, независимо дали са изразени или подразбиращи се, поради което отрича всички други гаранции. Освен това IKPARTS не прави никакви изявления относно точността или надеждността на използването на материалите на своя Уебсайт или по друг начин, свързан с тези материали, или на всички сайтове, свързани с този Уебсайт.

4. Ограничения

IKPARTS или неговите доставчици няма да бъдат държани отговорни за каквито и да било щети, които ще възникнат при използването или невъзможността за използване на материалите на Уебсайта IKPARTS, дори ако IKPARTS или упълномощен представител на този Уебсайт е бил уведомен, устно или писмено, за възможността за такива щети. Някои юрисдикции не позволяват ограничения на подразбиращите се гаранции или ограничения на отговорността за случайни щети, тези ограничения може да не се прилагат за вас.

5. Ревизии и грешки

Материалите, които се появяват на уебсайта IKPARTS, могат да включват технически, типографски или фотографски грешки. IKPARTS не обещава, че който и да е от материалите на този уебсайт е точен, пълен или актуален. IKPARTS може да променя материалите, съдържащи се на нейния Уебсайт, по всяко време и без предизвестие. IKPARTS не поема никакъв ангажимент да актуализира материалите.

6. Връзки

IKPARTS не е прегледала всички сайтове, свързани с нейния Уебсайт, и не носи отговорност за съдържанието на всеки такъв свързан сайт. Наличието на каквато и да е връзка не означава одобрение от страна на IKPARTS на сайта. Използването на всеки свързан уебсайт е на собствен риск на потребителя.

7. Поръчка на резервни части Условия за обслужване

7.a Приемане на условията

С използването на услугата за поръчка на резервни части, предоставяна от IKParts ("Доставчик на услуги") на този уебсайт, вие ("Клиент") автоматично се съгласявате да бъдете обвързани с тези условия за ползване на услугата ("Условия"). Настоящите условия очертават споразумението, което урежда услугата за поръчка на резервни части от IKEA от ваше име. Ако не сте съгласни с тези Условия, не трябва да използвате тази услуга.

7.b Описание на услугата

IKParts предоставя услуга за улесняване на поръчването на резервни части от IKEA. Тази услуга включва комуникация с отдела за обслужване на клиенти на IKEA и подаване на поръчки за необходимите части от името на клиента.

7.c Такса за обслужване

Клиентът ще плати такса за услугата за използване на услугите на IKParts, която е за обработката и обработката на поръчките в службата за обслужване на клиенти на IKEA. Тази такса е такса за обслужване и не включва стойността на резервните части, приложимите данъци, доставката или други такси, начислявани от IKEA.

7.d Плащане за резервни части

Клиентът потвърждава, че за разходите за резервни части, поръчани от IKEA, се начисляват отделни такси, които не са включени в таксата за услугата, платена на IKParts. Клиентът е отговорен за всички разходи, свързани с резервните части, и за всички допълнителни такси, които IKEA може да наложи.

7.e Определение за такса за обслужване

Таксата за използване на услугата за поръчка на резервни части на IKParts е равна на цената, посочена за всяка отделна част на нашия уебсайт. Тази такса се начислява от IKParts за услугата по осъществяване на комуникацията и улесняването на поръчката със службата за обслужване на клиенти на IKEA.

7.е Включване в таксата за услугата

Посочената такса за обслужване на част включва разходите, свързани с:

- Времето и ресурсите, използвани от IKParts за осъществяване на връзка с IKEA.

- Логистиката на поръчките се обработва от IKParts.

- Административни усилия за управление на процеса на поръчка.

7.g Изключване от таксата за услуги

Таксата за услугата не включва:

- Действителната цена на частта от IKEA.

- Всички приложими данъци.

- Разходи за доставка и обработка от IKEA.

- Всички други допълнителни такси, които могат да бъдат наложени от IKEA.

7.h Оторизирани действия

С използването на тази услуга Клиентът упълномощава IKParts да действа като негов представител, за да комуникира с отдела за обслужване на клиенти на IKEA и да прави поръчки за резервни части съгласно искането на Клиента.

7.i Ограничаване на отговорността

IKParts ще се стреми да действа в най-добрия интерес на Клиента, но няма да носи отговорност за каквито и да било грешки или проблеми, които възникват директно от IKEA, включително, но не само, за качеството на продукта, забавяне на доставката или недостиг на стока.

7.j Изменение на условията

IKParts си запазва правото да променя тези условия по всяко време без предварително уведомление. Продължаването на използването на тази услуга след такива промени означава, че клиентът е съгласен с тях.

7.k Управляващо право

Настоящите условия и всяко използване на услугата за поръчка на резервни части, предоставяна от IKParts, се уреждат от законите на юрисдикцията, в която работи доставчикът на услугата, без да се прилагат разпоредбите за стълкновение на закони.

Съгласието ви с тези условия се потвърждава от използването на услугата за поръчка на резервни части от IKEA чрез уебсайта на IKParts.

8. Промени в условията за ползване на сайта

IKPARTS може да преразгледа тези Условия за ползване на своя Уебсайт по всяко време без предварително уведомление. Използвайки този Уебсайт, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с актуалната версия на тези Условия за ползване.

9. Вашата поверителност

Моля, прочетете нашата Политика за поверителност.

10. Управляващо право

Всяка претенция, свързана с Уебсайта на IKPARTS, се урежда от законите на Нидерландия, без да се засягат разпоредбите за конфликт на закони.